Relevante Links

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO): RVO beheert een groot aantal subsidie- en kredietregelingen voor onderzoek en ontwikkeling in Nederland. Daarnaast heeft RVO een aantal internationaal georiënteerde instrumenten in beheer, waaronder het Eureka secretariaat en EG-Liaison. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen

WBSO portaalhttps://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso  

Europees informatie technologie programmas: CORDIS https://cordis.europa.eu/ is de naam van de site met de informatie van de Europese Commissie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Onderdeel van de site is een uitgebreide R&D-database met lopende projecten en de mogelijkheid tot partnersearch voor te starten projecten.
De verschillende documenten aangaande de kaderprogramma’s inclusief het werkprogramma kunt u vanaf hier ook downloaden. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-subsidies

Partner search for EU ICT Projects: Op deze site van ideal-ist.eu vindt u een overzicht van partijen die op zoek zijn naar partners om te participeren in te vormen consortia. Om zodoende gezamenlijk een subsidieaanvraag in te dienen. Met kan hier zelf ook een zoekvraag publiceren. https://www.ideal-ist.eu/

Innovation Relay Centre Nederland : IRC Nederland faciliteert en ondersteunt technologieoverdracht op Europees niveau ter bevordering van innovatie in de Nederlandse industrie. Hiervoor werkt IRC Nederland nauw samen met o.a. brancheorganisaties.Een Nederlandse site met o.a. interessante informatie omtrent technologische ontwikkelingen & technologie programma’s ter ondersteuning van het MKB.  https://www.fondswervingonline.nl/regelingen/irc-innovation-relay-centre-nederland