Werkwijze

Op het moment dat de klant aanleiding ziet om een geplande concrete investering te laten onderzoeken op subsidiemogelijkheden, verrichten wij dit onderzoek kosteloos en indien nodig in overleg met de uitvoerende instanties van de diverse subsidieregelingen in Den Haag en/of Brussel.

Andersom zijn wij permanent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op subsidiegebied en deze kennis koppelen wij graag ook op eigen initiatief aan onze kennis van de lopende en toekomstige projecten bij onze klanten. Zodra wij voor onze klanten een reële mogelijkheid op subsidie zien, zullen wij het niet nalaten deze hiervan op de hoogte te brengen.

Vanaf het moment dat na overleg besloten wordt om over te gaan tot het indienen van een subsidieaanvraag verzorgen wij de gehele aanvraag tot en met de subsidietoekenning op basis van de formule ‘No Cure No Pay’.

Na toekenning van de subsidie wordt de klant door ons geadviseerd bij de inrichting van een projectadministratie die voldoet aan de subsidievoorwaarden en bij de afhandeling van de, voor de meeste regelingen noodzakelijke, zgn. tussenrapportages en/of eindrapportage.